Saturday, November 7, 2009

സ്വാഗതം

ÈßBZ ¦øáÎÞÏßæAÞUæG, Äá ÈÞGßÜáÎÞÏßæAÞUæG, ¯Äá ç¼ÞÜßÏáÎÞÏßæAÞUæG, ÈßBZAᢠ¨ µâGÞÏíÎÏßW èµçµÞVAÞ¢. ÉÃçÎÞ ØÞKßÇcçÎÞ ÈßBZAí ÉCáÕÏíAÞX µÝßEßæˆKá Õøá¢. Éçf, ÈßB{áæ¿ èµÕÖ¢ §Jßøß ØÎÏÎáæICßW, ÎÈØßW ÈzÏáæ¿ Äßøß ®øßÏáKáæICßW ÈßBZAᢠ¨ µâGÞÏíÎÏßçÜAá ØbÞ·Ä¢.


വോളന്റീര്‍ ക്യാമ്പ്‌

കരിമ്പ പെയ്ന്‍ ആന്‍ഡ്‌ പാലെയെടിവ്‌ കെയര്‍ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്ത്വത്തില്‍ പൊറ്റശ്ശേരി ഹയര്‍ സെക്കന്ററിസ്കൂളില്‍ നവംബര്‍ 29‚ 30 തിയതികളില്‍ നടക്കും.

നിങ്ങള്ക്കും പങ്കാളിയാകം


ØÞLbÈ ºßµßWØÏáæ¿ ÈÈáJ ØíÉVÖÎÞÏ æÉÏßX ¦XÁí ÉÞÜßçÏxßÕí æµÏV dÉØíÅÞÈ¢ çøÞ·ßµ{áæ¿ ÉáÈøÇßÕÞØdÉÕVJÈBZAí ÉCÞ{ßÏÞÕÞX ÈßBæ{ÏᢠØbÞ·Ä¢ 溇áKá. ÈßBZ ¦øáÎÞÏßæAÞUæG, ¯Äá ÈÞGßÜáÎÞ ÏßæAÞUæG, ¯Äá ç¼ÞÜßÏáÎÞÏßæAÞUæG, ÈßBZAᢠ¨ µâGÞÏíÎÏßW èµçµÞVAÞ¢


çøÞ·ßµZAí dÉçÏÞ¼ÈæM¿áæÎKá çÄÞKáK ²øÞÖÏ¢ ÈßBZAí ÉCáÕÏíAÞ¢. ÈßBZAí ¥ùßÏÞÕáK ²øá èµæJÞÝßW ¥ÕøáÎÞÏß ÉCáÕÏíAÞ¢. çøÞ·ßµ {áæ¿ ©WMKBZ ÕßÉÃÈ¢ 溇ÞX ÈßBZAí ØÙÞÏßAÞ¢. ¥ÕVAí ØÞÙÞÏ¢ ÈWµÞX µÝßÏáKÕæø ÉøߺÏæM¿áJÞ¢. §æÄÞKáÎßæˆCßW, ¥ÕøáÎÞÏß ²çKÞ øçIÞ ÕÞAí Ø¢ØÞøßAÞX µÝßEÞW çÉÞÜᢠ¥Äí ¥Õøáæ¿ ¼àÕßÄJßÈí ÉáÄßÏ æÕ{ß‚çεá¢... .

Friday, November 6, 2009

കരിമ്പ പെയ്ന്‍ ആന്‍ഡ്‌ പാലീഎടിവ് കെയര്‍

we have started a unit of pain palliative care society in
karimba,it has been registered as a society.

as known to you the object of which is to provide
volunteers,nurses,doctors home care to critically ill patients and who
are on the last breath of their life .
we are caring patients suffering from cancer,kidney failure,paralysis
and as per medical terms "there is nothing more to do,just swallow
pain killers " further

now we have got 30 volunteers ,who along with nurses provide weekly
home care to patients.

what we urgently need is a vehicle which will cost less than rs 1.5 lakh,
those who see some cause ,please support

please send this mail to your friends

you can send DD/ cheque in favour of "KARIMBA PAIN PALLIATIVE
SOCIETY" PAYABLE
AT MANNARKKAD, PALAKKAD

Regards
Sajeev.V.G
secretory
(karimba Pain & palliative care society)
our mailing address is

Karimba pain palliative care society
Kollarakuzhy house
karimba (PO),palakkad
678597
Ph. 9447745468 (Sajeev.V.G)
ph 9447623638 (adarsh kurian)